Wellion WAVE professional

Wellion WAVE professional

Model za merjenje na nadlakti


Merilnika Wellion WAVE uporabljata oscilometrično metodo merjenja krvnega tlaka.
 
Izdelek je skladen z zahtevami glede elektromagnetne združljivosti EN 60601-1-2 in varnostnimi standardi EN 60601-1 ter s posebnimi zahtevami za osnovno varnost in bistvene lastnosti IEC 80601-2-30, določenimi v direktivi EGS 93/42/EGS.

WAVE professional:  (© )
Zakaj merimo krvni tlak doma?  


Merjenje krvnega tlaka v bolnišnici ali zdravstveni ordinaciji lahko povzroči živčno napetost, ki za 25 do 30 mmHg zviša vrednosti, izmerjene v domačem okolju.
 
Merjenje doma zmanjšuje učinke zunanjih vplivov na krvni tlak, dopolnjuje zdravnikove meritve ter zagotavlja natančnejšo in celovitejšo zgodovino krvnega tlaka.

Illustration Wave SI:  (© )
Icons SI:  (© )
Na tem spletnem mestu so informacije o izdelkih, namenjenih širokemu spektru občinstva, in bi lahko vsebovalo podrobnosti o izdelku ali informacije, ki drugače niso dostopne, ali veljajo v vaši državi. Zavedati se morate, da ne prevzemamo nobene odgovornosti za dostop do teh podatkov, ki morda ne izpolnjujejo vseh pravnih, regulatornih, registracijskih ali uporabnih procesov v državi vašega porekla.